Month Date Taraweeh Starting Surah Starting Verse Ending Surah Ending Verse
March 10 1 Surah Al-Baqarah 1 Surah Al-Baqarah 176
March 11 2 Surah Al-Baqarah 177 Surah Al-E ‘Imran 20
March 12 3 Surah Al-E ‘Imran 21 Surah Al-E ‘Imran 200
March 13 4 Surah An-Nisa 1 Surah An-Nisa 147
March 14 5 Surah An-Nisa 148 Surah Al-Ma’idah 82
March 15 6 Surah Al-Ma’idah 83 Surah Al-An’am 110
March 16 7 Surah Al-An’am 111 Surah Al-A’raf 87
March 17 8 Surah Al-A’raf 88 Surah Al-Anfal 40
March 18 9 Surah Al-Anfal 41 Surah At-Tawbah 93
March 19 10 Surah At-Tawbah 94 Surah Hud 5
March 20 11 Surah Hud 6 Surah Yusuf 52
March 21 12 Surah Yusuf 53 Surah Ibrahim 52
March 22 13 Surah Al-Hijr 1 Surah An-Nahl 128
March 23 14 Surah Al-Isra 1 Surah Al-Kahf 74
March 24 15 Surah Al-Kahf 75 Surah Taha 135
March 25 16 Surah Al-Anbya 1 Surah Al-Hajj 78
March 26 17 Surah Al-Mu’minun 1 Surah Al-Furqan 20
March 27 18 Surah Al-Furqan 21 Surah An-Naml 59
March 28 19 Surah An-Naml 60 Surah Al-Ankabut 44
March 29 20 Surah Al-Ankabut 45 Surah Al-Ahzab 30
March 30 21 Surah Al-Ahzab 31 Surah Ya-Sin 21
March 31 22 Surah Ya-Sin 22 Surah Az-Zumar 31
April 1 23 Surah Az-Zumar 32 Surah Fussilat 46
April 2 24 Surah Fussilat 47 Surah Al-Jathiyah 37
April 3 25 Surah Al-Ahqaf 1 Surah Ad-Dhariyat 30
April 4 26 Surah Ad-Dhariyat 31 Surah Al-Hadid 29
April 5 27 Surah Al-Mujadila 1 Surah At-Tahrim 12
April 6 28 Surah Al-Mulk 1 Surah Al-Inshiqaq 25
April 7 29 Surah Al-Mutaffifin 1 Surah An-Nas 6